• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razmah digitalnega oglaševanja na krilih pospešene digitalizacije potrošnika

Spletni oglaševalci v Sloveniji bodo tudi letos največ vložili v prikazno oglaševanje, kaže nova raziskava iPROM-a in Valicona. Sledijo družbena omrežja ter iskalni, e-poštni in vplivnostni marketing.

Foto: Pixabay

Učinkovitost digitalnega oglaševanja je tudi v letošnjem letu ključni dejavnik, ki pospešuje njegovo uporabo, kaže raziskava, ki sta jo digitalna agencija iPROM in tržnoraziskovalna družba Valicon izvedla med 220 slovenskimi odločevalci s področja oglaševanja in trženja. Specializirane agencije za digitalno oglaševanje pridobivajo še večji pomen, pri načrtovanju oglaševalskih aktivnosti v digitalnih medijih pa se podjetja v največji meri opirajo na lastne, notranje podatke. To sta ključni ugotovitvi letošnje raziskave o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja.

»Raziskavo smo izvedli na začetku leta, ko še nihče ni niti slutil, kaj se nam obeta v pomladnih mesecih. Ocenjujem, da učinki (koronavirusa, op. p.) na gospodarstvo še niso vidni in še nekaj časa ne bomo točno vedeli, pri čem smo. Kljub temu menim, da bodo tudi tokratni dogodki ponovno in dodatno spodbudili razvoj digitalnega okoljakot celote, naložbe v digitalno oglaševanje pa bodo rasle. V skladus spremembami vedenja potrošnika, ki jih že zaznavamo, bo iskanje novih poti in priložnosti v digitalnem marketingu neizbežno,« rezultate komentira Matjaž Robinšak iz Valicona.

Odločevalci naj bi naložbe povečali za 17 odstotkov

Slovenski odločevalci s področja digitalnega oglaševanja in trženja bodo v prikazno oglaševanje vložili 28 % vseh sredstev, sledijo oglaševanje v družbenih medijih (20 %), iskalni marketing (18 %), e-poštni marketing (10 %) ter marketing s pomočjo vplivnežev (9 %). Med najpogosteje uporabljenimi oblikami je oglaševanje v družbenih medijih (94 %), sledijo prikazno oglaševanje (93 %), iskalni marketing (85 %) in e-poštni marketing, ki ga bo v letošnjem letu med svoje aktivnosti uvrstilo 77 odstotkov vprašanih.

»Ti odločevalci so na začetku leta napovedali, da bodo v letu 2020 glede na preteklo leto naložbe v digitalno oglaševanje v povprečju povečali za 17 odstotkov. Slika bo bolj jasna jeseni, ko bomo lažje ocenili, kako se bodo prerazporejala sredstva v marketinških proračunih. Vse kaže, da bo kombinacija povečane uporabe digitalnih medijev in učinkovitosti prispevala k še intenzivnejšemu premiku naložb v prid digitalnemu oglaševanju. Analiza vlaganj oglaševalcev v aprilu in maju pa kaže na to, da bodo razmerja med naložbami v posamezne oblike ostala relativno nespremenjena,« je ugotovitve raziskave pospremil Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROM-u.

Digitalno oglaševanje je učinkovito, večji pomen specializiranih agencij

Med poglavitnimi razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja v letu 2020 so podobno kot lani učinkovitost (71 %), natančne meritve in učinkovita evalvacija oglaševalske akcije (59 %), skladnost z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov (59 %) ter napredno ciljanje in posledično učinkovitejše doseganje ciljnih skupin (55 %). Marketinški odločevalci v podjetjih se vse pogosteje odločajo, da za izvajalca digitalnega oglaševanja izberejo specializirane agencije za digitalno oglaševanje (61 %); v primerjavi z lani ta trend beleži 139-odstotni indeks rasti. Pri načrtovanju oglaševalskih aktivnosti se podjetja v 92 odstotkih zanašajo na lastne, notranje podatke. Prav tako so oglaševalcem pomembni podatki, pridobljeni na družbenih omrežjih (61 %), podatki partnerja za digitalno oglaševanje (56 %) in javno dostopni podatki (51 %).

Razmah digitalnega oglaševanja

»Digitalno oglaševanje že pregovorno doživlja razmah na krilih pospešene digitalizacije potrošnika. Prepričan sem, da bodo marketinški odločevalci zaradi dokazane učinkovitosti, tako kot so to počeli v preteklosti, svoja sredstva še naprej prerazporejali v prid digitalnemu oglaševanju. Glede na to, da so podjetja trenutno v fazi intenzivnega uvajanja različnih tehnoloških rešitev, lahko pričakujemo, da bodo tudi vlaganja v trženjsko tehnologijo še pomembnejša in da se bodo naložbe na tem področju še naprej krepile,« sklene Simon Cetin, ustanovitelj in partner v iPROM-u.